Oferta programu merytorycznego wycieczki do Warszawy - Ośrodek Pod Palmami w Pęcławiu/k. Góry Kalwarii
Koszt 195 zł od uczestnika przy grupie 45-48 osób plus 4-5 Opiekunów
Koszt zawiera: nocleg, wyżywienie, biety wstępu, przewodnika, realizację programu
Dzień 1
przyjazd do Ośrodka ok. 10.00
posiłek 10.00 - 11.00
Po posiłku około 11.00 wyjazd do Warszawy - zwiedzanie Wilanowa
Pałac w Wilanowie
Świątynia Opatrzności Bożej - z przewodnikiem
około 15.00 powrót do Ośrodka
Po powrocie - obiad
około 16.00 - 19.00  warsztaty profilaktyczne
Warsztaty profilaktyczne

Moduł 1 - spotkanie z terapeutą uzależnień
Przykładowe zagadnienia:
Wpływ choroby alkoholowej na rodzinę;
Psychologiczne skutki uzależnienia od alkoholu i wpływ nałogu na sytuację rodziny;
Mechanizmy współuzależnienia;
Przemoc w rodzinie - przyczyny i skutki

Moduł 2 - w ramach programu profilaktycznego wg autorskiego projektu opracowanego przez psychologa, trenera z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.
Uzależnienia biorą się z poczucia osamotnienia, braku asertywności, braku poczucia własnej wartości.
Te problemy omawiamy na warsztatach. Wyposażamy w narzędzia konieczne do budowania zdrowych relacji i właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przemocy, budowania asertywności, poczucia własnej wartości i innych
7 nawyków skutecznego działania nastolatka - program profilaktyczny
To m.in. bloki tematyczne:
Bądź proaktywny, czyli bądź kowalem swojego losu.
Uczy odwagi przy podejmowaniu nowych wyzwań, brania odpowiedzialności za swoje czyny, wzmacniania swojej wiarygodności
Najpierw zrozum, aby potem być zrozumianym.
Inspiruje empatyczne słuchanie, wyzwala zaufanie wzmacnia szacunek do innych.
Myśl w kategoriach ,, Wygrana - Wygrana".  To postawa, której używamy do współpracy z innymi.
Uczy myślenia w kategoriach szukania rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron. Buduje     współpracę w zespole w oparciu o wzajemny szacunek i obustronnych korzyści.

7 Nawyków skutecznego działania pozwala nastolatkowi stworzyć;
- pozytywny obraz samego siebie
- nawiązywać przyjaźnie
- opierać się presji otoczenia
- osiągać swoje cele
- oprzeć się nałogom
- umieć walczyć ze stresem


19.00 kolacja

Dzień 2
8.00 śniadanie
9.00 wyjazd
10.00 Park Krasińskich lub Cytadela
11.00 Muzeum Żydów  Polskich POLIN - z przewodnikiem 1000 lat historii
13.00 do 17.00 w zależności od wybranego przez Państwa programu : Starówka, Bulwary Nadwiślańskie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Trakt Królewski, Stadion Narodowy lub Muzeum Narodowe - z przewodnikiem
Kontakt:
603 993 323
projekty-67@02.pl
PROPOZYCJA PROGRAMU WYCIECZEK KILKUDNIOWYCH